Доставка и плащане

Уважаеми клиенти, нашата фирма извършва доставки до дома за цяла България! Стойността на доставката е само 4,50 лв. Плащането се извършва в брой при получаване на доставката от куриера с наложен платеж.

 

Доставките се осъществяват от нашия партньор – куриерска фирма "Спиди". Времето за доставка е не повече от 1-2 работни дни от момента на поръчката. При доставка в Събота - поръчките се получават от офис на Спиди.

 

Важна информация! За избягване на възможни проблеми с изпълнение на вашата поръчка моля при оформянето акуратно и внимателно да попълните всички необходими данни: е-майл, име, правилен телефонен номер, код на града и точен адрес на доставка.


Артикулите указани в раздела "С поръчка" са поставени под условието за 100% авансово плащане. След оформяне на поръчката от ваша страна, наши сътрудници ще се свържат с вас за уточняване срока на доставка и плащане. Артикулите представени в останалите раздели са налични в нашия склад и са достъпни за поръчка с доставка в рамките на 1-2 дни.

 

Вие можете да изтеглите целия асортимент от Wenko артикули от посочените по-долу линкове с каталози. За целта изберете от каталозите необходимите ви артикули и направете поръчка на е-майл: wenko.bulgaria@gmail.com


Каталог с аксесоари част 1 (баня)
Каталог с аксесоари част 2 (кухня, пране, съхранение)
Каталог с аксесоари част 3 (закачалки за кухня и баня)
Каталог с аксесоари част 4 (завеси за баня)
Каталог с аксесоари част 5 (WC капаци),
Каталог с аксесоари част 6 (закрепване на аксесоари за стена без пробиване)
.

 

След оформяне на поръчката молбата ни е да бъдете достъпни на указания телефон. С клиенти оформили поръчката до 16.00 часа ще се свържем или ще получите SMS още на същия ден, а при оформяне на поръчката след 16.00 часа - на следващия работен ден.

 

Ако след оформяне на поръчката с вас не се е свързал наш оператор, молбата ни е да позвъните на телефон +359 87 643 88 70. Ако се затруднявате с оформяне на поръчката онлайн, може да я оформите и на указаните телефони.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

1. Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.
2. Потребителят е длъжен да информира ПРОДАВАЧА за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.
• за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който да изпрати на ел.адрес wenko.bulgaria@gmail.com

Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която ПРОДАВАЧЪТ следва да възстанови платената сума.

Стоката следва да се върне на ПРОДАВАЧА  в състоянието, в което е била доставена на Потребителя. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние. Адрес за връщане на стоката: град Варна, ЗПЗ, ул. Перла 26, Логистичен парк Варна, сграда А1, за фирма Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД.

3. Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:
• стоката е в оригиналната си опаковка, да не се слагат никакви залепващи материали непосредствено върху нея;
• стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
• стоката е окомплектована с всички аксесоари,гаранционна карта, указания и инструкции;
• приложена е фактура /касов бон/, с която стоката е получена;

Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя
съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от ПРОДАВАЧА явни дeфекти на стоката.

Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

ЗАМЯНА

Замяната на стоката означава, че Потребителят желае да върне на ПРОДАВАЧА вече доставена му стока поради:
• констатиран от Потребителя фабричен дефект и да получи идентична на върната стока;
• желание от Потребителя стоката да бъде подменена с идентична/по цвят, предназначение или др.характеристики/.
Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна устно по телефон  или в писмен вид на ел. адрес: wenko.bulgaria@gmail.com

Искането за замяна в случаите когато Потребителят желае стоката да бъде подменена с идентична/по цвят,  предназначение или др.характеристики/ следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката  .
Разноските по връщането на стоката до ПРОДАВАЧА с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от ПРОДАВАЧА явни недостатъци на стоката.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Нашият сайт не изисква регистрация. Личните Ви данни, попълнени в сайта са необходими за обработка на вашата поръчка. Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД гарантира, че обработва тази данни добросъвестно, в съответствие с ЗЗЛД и няма да ги предоставя на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

Доставчикът/куриерът/ не знае какво е съдържанието на пратката с изключение на задължителното описание в товарителницата, което е "материали".

За изпълнението на Вашата заявка "Ти Ейч Би Дистрибюшън" ООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:

Име
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща

Информация за търговците и юридическите лица - нетърговци:

Фирма
Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Електронна поща

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни "Ти Ейч Би Дистрибюшън" ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от "Ти Ейч Би Дистрибюшън" ООД.  За изпълнение на поети задължения по изпълняване на Вашите поръчки "Ти Ейч Би Дистрибюшън" ООД  може да предостави личните Ви данни на дружества, предоставящи куриерски услуги.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
- Правото на достъп до личните данни, които Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
- Правото да искате от Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@thbd-bg.com;
- Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
- Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на личните Ви данни от Ти Ейч Би Дистрибюшън, в случай че са налице условия за това;
- Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
- Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: office@thbd-bg.com ;
- Правото да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това;
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Име и адрес на регистрация: – Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД, вписана в Търговския Регистър в България с фирмено дело 1156/26,06,1997 на ВОС, номер 25,том 130 стр 123, със седалище на управление гр. Варна. ул. Перла 26, Логистичен Парк Варна сграда А1.
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
3. Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт;
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, не са включени в цената на стоките и можете да ги видите в тази рубрика;
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
- Офис и склад  на адрес: гр. Варна, ул. «Перла» Западна промишлена зона, Логистичен парк Варна, сграда А1.
- тел.: 052 731 253; 052 731 187 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.
- e-mail: wenko.bulgaria@gmail.com
6. Начините за Доставка са описани подробно в настоящата рубрика..
7. Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС.
8. Продуктите отговарят на всички нормативни документи свързани с разпространението и продажбата им.

© 2016-2019 Интернет магазин Home-Bulgaria – артикули с марка Wenko. Всички права са защитени. Копирането на фотографии и текстове от сайта е забранено. Пишете ни по всички въпроси на wenko.bulgaria@gmail.com

Висококачествени дизайнерски аксесоари Wenko от Германия. При нас може да закупите аксесоари за баня и тоалетна. Аксесоари за кухня и за дома. Дизайнерски кантари и часовници. Артикули и аксесоари за пране, сушене, гладене и съхранение (калъфи и кутии за дрехи и обувки, вакуумни калъфи за дрехи). Поръчайте продуктите на Wenko на изгодни цени с доставка до дома за цяла България!